•  

  Outsorcing IT, czyli zlecanie zadań firmom zewnętrznym zapewnia:

  • obniżenie kosztów
  • wyższy poziom usług świadczonych pzrez specjalistów
  • możliwość koncentracji na kluczowej działalności

  W ramach umowy ryczałtowej zapewniamy wsparcie techiczne onsite i online w tym:

  • obsługę sieci LAN, WAN  - przy wykorzystaniu autorskich rozwiązań
  • diagnostykę, konserwację, przeglądy okresowe oraz naprawę i modernizację sprzętu komputerowego
  • instalację sprzętu i oprogramowania
  • support oprogramowania
  • modernizację i rozbudowę istniejących systemów
  • ochronę antywirusową
  • szkolenie pracowników

   
 • Instalacje | Sieci LAN, WAN | Usługi serwisowe | Monitoring