•  

  INTRANET, EKSTRANET


  Projektujemy, oraganizujemy i wdrażamy INTRANET - mechanizm komunikacji wewnętrznej firmy w postaci serwisu internetowego, dostępnego tylko dla pracowników firmy. Część informacji z serwisu może być udostępniona kontrahentom firmy. W ten sposób powstaje EKSTRANET.

  ŁĄCZA INTERNETOWE


  Dobieramy optymalne łącza zapewniające dostęp firmy do internetu, jaki i łączności pomiędzy oddziałami. W zależności od warunków lokalizacji mogą to być standardowe łącza kablowe i radiolinie, również z wykorzystaniem transmisji GPRS. Dodatkowo zapewniamy zabezpieczenia Firewall i usługę serwera PROXY. Oferujemy również budowę własnej firmowej sieci VPN, korzystając z technologii TUNELI. Dzięki temu wszystkie zasoby firmy w postaci danych, dźwięku i obrazu są chronione przed ingerencją z zewnątrz, a wszystkie terminale firmy działają jak w sieci lokalnej.

  SIECI LAN


  Organizujemy sieci strukturalne o zasięgu lokalnym (jeden lub kilka budynków) korzystając z łączy przewodowych (miedzianych i/lub światłowodów) oraz  radiowych. Rozwiązania przewidują poza standardowym przesyłaniem danych również transmisję głosu, obrazu i przeprowadzanie monitoringu on-line.


  SIECI  WAN


  Organizujemy łączności pomiędzy oddziałami firmy przez budowę rozległej sieci WAN, które zapewniają nie tylko przepływ danych, ale i dostęp do nich w czasie rzeczywistym. Sieci WAN pozwolą na przesyłanie głosu (VoIP) i obrazu (wideokonferencje, monitoring). Ponadto oferujemy stały monitoring łącz oraz zapewniamy ich sprawne działanie i utrzymanie w ruchu. Oferujemy również budowę własnej firmowej sieci VPN, korzystając z technologii TUNELI. Dzięki temu wszystkie zasoby firmy w postaci danych, dźwięku i obrazu są chronione przed ingerencją z zewnątrz, a wszystkie terminale firmy działają jak w sieci lokalnej.
 • Instalacje | Sieci LAN, WAN | Usługi serwisowe | Monitoring