•  

  INSTALACJE


  Standardowy zakres prac podczas uruchamiania nowych lokalizacji obejmuje

         Budowę sieci logicznej natynkowej i podtynkowej w tym:

  • wykonanie pomiarów certyfikowanymi przyrządami pomiarowymi
  • dostarczenie dokumentacji

        Budowa sieci elektrycznej niskoprądowej do 1 KV w tym:

  • wykonanie pomiarów certyfikowanymi przyrządami pomiarowymi
  • dostarczenie dokumentacji

       Budowa i uruchomienie całego systemuu teleinformatycznego w tym:

  • uruchomienie połączenia do sieci Internet, instalacja i konfiguracja wszystkich urządzeń dostępowych i sieciowych
  • dobór i konfiguracja centrali telefonicznych
  • budowa i konfiguracja wewnętrznej sieci komputerowej LAN
  • instalacja i uruchomienie punktów sprzedażowych w tym fiskalizacja kas POSNET, uruchomienie terminali kart płatniczych, czytników kodów paskowych itd.

  Instalacja systemów wizyjnych i bezpieczeństwa (monitoring, alarmy, czujniki, systemy kontroli dostępu i RCP)   

  Ponadto zajmujemy się również zagadnieniami organizacyjno-prawnymi związanymi z realizacją powierzonych nam prac         

  Zakres prac wykonywanych podczas przebudowy istniejacych obiektów:

  • Demontaż i zabezpieczenie zastanego sprzętu
  • Prace modernizacyjne z zakresu przebudowy, rozbudowy sieci logicznej i dedykowanej sieci elektrycznej
  • Ponowny montaż i konfiguracja sprzętu

 • Instalacje | Sieci LAN, WAN | Usługi serwisowe | Monitoring