•  

  INSTALACJE


  Standardowy zakres prac podczas uruchamiania nowych lokalizacji obejmuje

         Budowę sieci logicznej natynkowej i podtynkowej w tym:

  • wykonanie pomiarów certyfikowanymi przyrządami pomiarowymi
  • dostarczenie dokumentacji

        Budowa sieci elektrycznej niskoprądowej do 1 KV w tym:

  • wykonanie pomiarów certyfikowanymi przyrządami pomiarowymi
  • dostarczenie dokumentacji

       Budowa i uruchomienie całego systemuu teleinformatycznego w tym:

  • uruchomienie połączenia do sieci Internet, instalacja i konfiguracja wszystkich urządzeń dostępowych i sieciowych
  • dobór i konfiguracja centrali telefonicznych
  • budowa i konfiguracja wewnętrznej sieci komputerowej LAN
  • instalacja i uruchomienie punktów sprzedażowych w tym fiskalizacja kas POSNET, uruchomienie terminali kart płatniczych, czytników kodów paskowych itd.

  Instalacja systemów wizyjnych i bezpieczeństwa (monitoring, alarmy, czujniki, systemy kontroli dostępu i RCP)   

  Ponadto zajmujemy się również zagadnieniami organizacyjno-prawnymi związanymi z realizacją powierzonych nam prac         

  Zakres prac wykonywanych podczas przebudowy istniejacych obiektów:

  • Demontaż i zabezpieczenie zastanego sprzętu
  • Prace modernizacyjne z zakresu przebudowy, rozbudowy sieci logicznej i dedykowanej sieci elektrycznej
  • Ponowny montaż i konfiguracja sprzętu


  SIECI  WAN


  Organizujemy łączności pomiędzy oddziałami firmy przez budowę rozległej sieci WAN, które zapewniają nie tylko przepływ danych, ale i dostęp do nich w czasie rzeczywistym. Sieci WAN pozwolą na przesyłanie głosu (VoIP) i obrazu (wideokonferencje, monitoring). Ponadto oferujemy stały monitoring łącz oraz zapewniamy ich sprawne działanie i utrzymanie w ruchu. Oferujemy również budowę własnej firmowej sieci VPN, korzystając z technologii TUNELI. Dzięki temu wszystkie zasoby firmy w postaci danych, dźwięku i obrazu są chronione przed ingerencją z zewnątrz, a wszystkie terminale firmy działają jak w sieci lokalnej.

  SIECI LAN


  Organizujemy sieci strukturalne o zasięgu lokalnym (jeden lub kilka budynków) korzystając z łączy przewodowych (miedzianych i/lub światłowodów) oraz  radiowych. Rozwiązania przewidują poza standardowym przesyłaniem danych również transmisję głosu, obrazu i przeprowadzanie monitoringu on-line.


  ŁĄCZA INTERNETOWE


  Dobieramy optymalne łącza zapewniające dostęp firmy do internetu, jaki i łączności pomiędzy oddziałami. W zależności od warunków lokalizacji mogą to być standardowe łącza kablowe i radiolinie, również z wykorzystaniem transmisji GPRS. Dodatkowo zapewniamy zabezpieczenia Firewall i usługę serwera PROXY. Oferujemy również budowę własnej firmowej sieci VPN, korzystając z technologii TUNELI. Dzięki temu wszystkie zasoby firmy w postaci danych, dźwięku i obrazu są chronione przed ingerencją z zewnątrz, a wszystkie terminale firmy działają jak w sieci lokalnej.

  INTRANET, EKSTRANET


  Projektujemy, oraganizujemy i wdrażamy INTRANET - mechanizm komunikacji wewnętrznej firmy w postaci serwisu internetowego, dostępnego tylko dla pracowników firmy. Część informacji z serwisu może być udostępniona kontrahentom firmy. W ten sposób powstaje EKSTRANET.

  MONITORING


  Inaczej telewizja przemysłowa, użytkowa lub CCTV, niegdyś spotykana głównie w dużych zakładach pracy jako sposób na kontrolę pracowników, dziś znajduje bardzo wiele zastosowań. Montaż systemów telewizyjnych okazuje się bardzo dobrym rozwiązaniem w sklepach, przy kontroli imprez masowych czy nadzorowaniu newralgicznych punktów w Firmie.

  Coraz częściej stosują ją Firmy jako sposób na weryfikację sygnału alarmowego, co powoduje, że systemy telewizji dozorowej stają się doskonałym uzupełnieniem sygnalizacji włamania i napadu.


  Rejestracja obrazu:
  • Najprostszym rozwiązaniem jest magnetowid poklatkowy (time lapse). W zależności od możliwości finansowych i potrzeb możemy nasz system wyposażyć w magnetowid o czasie rejestracji od 24 do nawet 960 godzin. Należy zwrócić jednak uwagę na fakt, że obraz rejestrowany jest na kasecie i rejestracja w dłuższym trybie powoduje, że klatki na obrazie pojawiają się rzadko.

  • Coraz większą popularnością zaczynają cieszyć się karty VCR. Umożliwiają one rejestrację obrazu z kamer na twardym dysku komputera. W takiej opcji długość zarejestrowanego materiału zależy tylko od pojemności dysku.

  • Bardziej profesjonalną odmianą urządzenia do zapisu cyfrowego jest rejestrator cyfrowy. Stosowany jest na ogół w systemach, w których zastosowanie zwykłej karty VCR wiązałoby się z ryzykiem np. sabotażu (dostęp do komputera przez różnych użytkowników lub internet) czy też utraty danych (niestabilne systemy operacyjne). Rejestrator cyfrowy to połączenie wielokanałowego multipleksera i twardego dysku (na ogół wymiennego) lub zespołu dysków. Zaletą tego rozwiązania jest mała możliwość dostępu przez osoby niepowołane (kody dostępu, obudowy zabezpieczane mechanicznie), a także możliwość rejestracji dużej ilości materiału (rejestratory spotykane na naszym rynku mają nawet do 600 i więcej GB pamięci).
 • Digitop Service | Digitop - istalacje elektryczne | Digitop eCommerce